Erkek Üreme Organları:
1- Testis: Skrotum denen özel cilt ve kastan oluşan bir torbanın içinde yer alan birçift üreme organıdır. Sperm ve erkeklik hormon yapımı ile görevlidir.
2- Epididiymis: Testislerde yapılan spermlerin dışarıya iletilmesini sağlayan yolun bir parçasıdır. Testiste yapılan spermler burada depolanır.
3- Ouktus deferens: Spermlerin taşınması ile görevlidir.
4-Vesikula seminalis İçinde bulunan guddeler jelatine benzer bir salgı yaparlar. Bu salgı duktus deferensten gelen milyonlarca spermin hareketini sağlar.
5- Duktus ejakulatorius: Uzunluğu 2 cm olan meninin fırlatılmasını sağlayan atıcı kanaldır.
6- Prostat: Erkek genital salgı bezidir.
7- Penis: içindeki süngersi yapılardaidrar kesesi
kan bulunan, kasılarak meniyi vajens ileten organdır.
8- Skrotum: Testis ve epididymisin tamamı ile duktus deferens ve bu orgnalara giden gelen damar ve sinirleri içinde bulunduran bir torbadır