"Testis yetersizliği" deyimi, testislerin sperm üretme veya bazı vakalarda erkeklik hormonu üretmedeki yetersizliğini belirtir. Bu yetersizliğin nedenleri arasında, doğum öncesi kromozom anormalliği, cinsel olgunluğu etkileyen sorunlar ve normal gelişip olgunlaşmış testislere hastalık, uyuşturucu veya
yaralanmanın verdiği zararlar, bulunmaktadır. Testis yetersizliği çok rastlanan bir rahatsızlık değildir.
BELİRTİLER
Kısırlık;
Muhtemelen cinSel isteksizlik;
Bazı vakalarda, ergenlik veya erkeklik özellik-lerin gelişmesinde gecikme.
TEŞHİS
Testis yetersizliği birçok kısırlık ihtimalinden biridir. Kısırlığı teşhis edebilmek için doktor, eşlerin her ikisiyle de görüşüp, ikisini de muayene etmeli, aynı zamanda kan, idrar, meni testleri uygulanmalıdır. Teşhis testlerin sonucuna bağlıdır. Cinsel olgunluğun yavaşlaması veya yokluğu durumunda teşhise, görüşme, muayene ve gerekli testlerin yapılması sonucunda varılabilir.
TESTİS YETERSİZLİĞİ NE DERECE CİDDİDİR?
Testis yetersizliği insan hayatını tehdit edici de değildir, dejenere bir oluşumun ilk safhası ûa değildir. Öte yandan, önemi semptomlarının kendisiyle bağlıdır (kısırlık, muhtemelen cinsel isteksizlik, cinsel olgunlaşmanın gelişmesi). Cinsel isteksizliğin düzeltilmesi veya normal cinsel gelişmenin devam etmesi hormon verilerek sağlanabilir. Ancak kısırlığın düzeltilebildiği pek enderdir.
TEDAVİ - İLAÇ
Bazı testis yetersizliklerinde erkek hormonları verilir. Bunlar çoğunlukla ergenliğin gecikmesi veya cinsel isteksizlik gibi belirtileri ortadan kaldırır.