Penis hem cinsel organ olarak hem de idrar taşımak için çalışır. Her bir işlev bazen enfeksiyonlar veya başka sorunlardan etkilenir. Penisin ortasından geçen ve boyunca uzanan uretra meni ve idrar taşır.
idrar böbreklerden kaynaklanır ve ureterlerle karnın içinde idrarın depolandığı bir torba olan, mesaneye taşınır, sonra uretra yoluyla dışarı atılır. Mesaneden dışarıya kadar olan uzaklık erkeklerde kadınlardan daha uzun olduğu halde, enfeksiyon yapan organizmalar bazen uretra boyunca yolculuk yaparak mesaneye ulaşırlar.