Loğusalık Dönemi doğum yapan bir kadının, doğumundan sonra geçen, ortalama bir aylık bir devresine loğusalık dönemi ismi verilir. Bu devrede rahim daha bir yara durumunda ve kolayca kanama istidadı gösterir. Aşırı hareketler, temizliğe dikkat etmemek, aşırı derecede soğuk ve sıcak gibi tabiat şartları bu devrede doğum yapmış olan kadında kolayca çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olabilir.Çocuğun emzirilmesi için anne memesine süt gelmesi bu devrenin başında olur. Bazen meme iltihaplanarak abseter ve şiddetli göğüs ağrıları ortaya çıkabilir. Bu devrede kadınlann vücut mukavemetleri azalmıştır ve dikkatli bakım, istirahat ve beslenmeye ihtiyaçları vardır. Loğusalık devresinde bir kadın ameliyat geçirmiş bir insana benzer.