Hasta Yapabilen İnançlar İnanç gücü insanların iyileşmesini sağlayabilir; ama zararlı da olabilir. Bir kimse bir şeyin kendisine zarar verebileceğine fazla inanırsa, bu korku onu hasta edebilir.
Örneğin:
Bir keresinde, düşük yapmış ve hafif kanaması olan bir kadın hastayı görmek üzere çağrıldım. Evinin yakınında bir portakal ağacı vardı. Hastaya bir bardak portakal suyu içmesini önerdim. (Portakalda C vitamini bulunur ve bu vitamin kılcal damarların güçlenmesini sağlar.) Kadın portakal suyunun kendisine zarar vermesinden korktuğu halde yine de içti.
Korkusu öylesine güçlüydü ki az sonra hastalandı. Hastayı muayene ettim. Fiziksel bir rahatsızlığı yoktu. Kendisinin tehlikeli bir durumla karşı karşıya olmadığını anlatarak teselliye çalıştım. Ancak hasta öleceğini söylüyordu. Sonunda ona bir miktar damıtılmış saf su iğne yaptım. Saf suyun hiçbir tıbbi etkisi yoktur. Fakat hasta iğneye olan güveni sonucu kısa sürede kendisini daha iyi hissetmeye başladı.
Gerçekte meyve suyu ona zarar vermemişti. Onu hasta eden, meyve suyunun zarar verebileceği inancıydı. Onu iyileştiren de iğnelere olan inancıydı.
Aynı şekilde, birçok insan büyü, iğne, perhiz ve diğer pekçok şey hakkındaki yanlış bilgilere inanmaya devam eder. Sonuçta gereği olmadığı halde birçok acıya katlanır.
Belki de, bir yönden bu kadına yardımcı olmuştum. Ama diğer yandan da, kendisine haksızlık ettiğimi düşündüm; çünkü doğru olmayan şeylere inanmasını sağlamıştım.
Hatamı düzeltmek istedim. Nitekim birkaç gün sonra, tamamen iyileştiğinde, kadının evine giderek, yaptıklarım için ondan özür diledim. Ona, kendisini hasta edenin portakal suyu değil, duyduğu korku olduğunu anlatmaya çalıştım. İyileşmesinin nedeni iğne yapılan su değil, korkudan kurtulması olmuştu.
Portakal, iğne ve hayali düşünceler hakkındaki gerçekleri anlayarak, belki de sözkonusu kadın ve ailesi gelecekte korkularından kurtulur ve sağlıklarına daha çok özen göstermeye başlar. Çünkü sağlık, korkulardan kurtulma ve anlamakla yakından ilgilidir.