Çok Yüksek Ateş Kısa sürede düşürelemezse, çok yüksek ateş tehlikeli olabilir. Nöbetlere (katılma) hatta beyinde kalıcı hasarlara (felç, zihinsel özür, sara vb.) neden olabilir. Yüksek ateş en çok küçük çocuklar için tehlikelidir.