periyodik hastalık (periodic disease) Akdeniz iklim kuşağındaki ülkelerde sık görülen, sekonder amiloidoza bağlı böbrek yetmezliği ile sonlanan hastalık; ayrıca bkz ailesel akdeniz ateşi