Pick hastalığı (Pick's disease) 50-60 yaşları arasında beliren, bunama tablosuyla karakterize, frontal ve temporal loblara özgü kortikal atrofinin görüldüğü, klinik tablosu ve gidişi Alzheimer hastalığına benzeyen, dejenere nöronların sitoplazmasında Pick cisimcikleri adı verilen küre biçiminde ve filamentlerden yapılı olan inklüzyon cisimcikleri bulunan hastalık