Pompe hastalığı (Pompe disease) glikojen depo hastalıkları grubundan olan, santral sinir sisteminde yaygın glikojen depolanması ve buna bağlı oligofreni ile karakterize, ayrıca kardiomegali ve kardiopulmoner yetmezlikle bir yaşından önce ölüme neden olan hastalık