İshal ve Dizanteri
Hastanın oldukça yumuşak veya sulu dışkı yapması, ishal olduğu anlamına gelir. Dışkısında kan ve sümüğümsü bir madde varsa, dizanteri demektir.
İshal hafif veya ciddi olabilir. Akut (ani ve ciddi) veya kronik (uzun süre devam eden) olabilir.
İshal, özellikle beslenme bozukluğu olan çocuklarda, daha ciddi ve daha yaygındır.