Tipik Amipli Dizanteri:
Aralıklı devam eden ishal bazen, kabızlıkla dönüşümlü olarak
Karında kramplar ve fazla birşey çıkmadığı veya sadece sümüklü (mukoza) bir akıntı çıktığı halde sık sık büyük tuvalet ihtiyacı
İçinde bol miktarda mukoza bulunan, bazen de kanlı, yumuşak, (ancak çoğunlukla sulu olmayan) dışkı.
Ciddi durumlarda dışkı çok kanlı olur ve hasta zayıf ve halsiz düşebilir.
Çoğunlukla ateş yoktur.
Kanlı ishal amipten ya da, bakteriden olabilir. Ama bakteriyal dizanteri (Shigella)
aniden başlar, dışkılar daha suludur ve çoğu zaman ateş vardır. Genel bir
kural olarak:
İshal + kan + ateş = bakteriyal enfeksiyon (Shigella) İshal + kan + ateş yok = amipler

Bazen kanlı ishalin başka sebebleri de vardır. Nedeni hakkında emin olmak için, dışkı tahlili yaptırmak gerekli olabilir.
Bazen amipler karaciğere girer ve bir irin torbası veya apseler oluşturur. Bu karnın sağ üst kısmında ağrı ya da sızlamaya neden olur. Ağrı sağ göğse kadar uzanabilir ve hasta yürüyünce bu ağrı fazlalaşır. (Bu ağrıyı safra kesesi ağrısı, sf. 226; sarılık, sf. 338 ve siroz sf. 232 ile karşılaştırın) Eğer bu tür belirtileri olan bir hasta öksürürken kahverengi bir sıvı çıkartıyorsa, akciğere akan bir amip iltihabı olduğu anlamına gelir.
Tedavi:
Mümkünse tıbbi yardım çağırın ve dışkı tahlili yaptırın.
Korunma : Tuvaletler yapın ve kullanın, içme suyu kaynaklarını koruyun ve temizlik ilkelerine riayet edin. Ayrıcı amipli dizanteriyi önlemek için iyi beslenmek ve fazla yorgunluk ve alkolden kaçınmak da önemlidir.