Adenit Salgıbezlerinin akut ya da kronik iltihabı. Hemen her zaman yalnız lenf bezi iltihabı için kullanılır. Bez dokusunda iltihap etkenine ilişkin bir ipucu bulunmuyorsa, özgül olmayan (nonspesifik) adenit adıyla anılır. Buna karşılık doku değişikliklerinin iltihap etkenini açık biçimde gösterdiği adenite özgül (spesifik) adenit denir. Özgül olmayan akut adenit genel bulaşıcı hastahklarda vücutta yaygın olarak görülür, ama en çok yakın çevredeki bulaşıcı hastalıklar sonucu yerel olarak ortaya çıkar; buna uydu adenit denir. Özgül olmayan kronik adenitler daha hafif ya da yavaş ilerleyen ve yinelenmeye eğilimli bulaşıcı hastalıkların sonucudur. Özgül adenit ise kızamık, verem ve Leishmania cinsi tekhücrelilerin yol açtığı şark çıbanı, kalaazar vb hastalıklar sırasında ortaya çıkar.