Adenokarsinom Mikroskopik yapısı salgıbezi özellikleri gösteren kötü huylu (habis) tümör. Kanalcıklar, boşluklar, girinti ve çıkıntılar oluşturacak biçimde kümelenen bu tümör hücreleri aralanndaki boşluklarda biriken bir madde salgılar. Tümörler kist boşluklarında gelişirse kistadenokarsinom adını alır. Mide, bağırsak, meme ve prostat gibi organlann salgıbezi dokularından kaynaklanan kötü huylu tümörler genellikle adenokarsinom özelliği taşır. Her tümör hücresi bol miktarda mukus salgılar. Bu da tümöre peltemsi bir görünüm verir.