adenom Salgıbezi dokularından kaynaklanan iyi huylu (selim) tümör. Bütün iyi huylu tümörler gibi yavaş gelişir ve sınırları belirgin bir yumru ya da mukoza zarı yüzeyinde parmaksı bir kütle biçiminde ortaya çıkar. En sık görüldüğü yerler hipofiz, tiroit, prostat, kalınbağırsak mukozası ve memedir. İç salgıbezlerinden kaynaklanan adenomlar geliştikleri bezin hormonunu aşırı miktarda salgılayarak genel metabolizma bozukluklarına yol açabilir. Ender durumlarda hipofiz, paratiroitler, pankreas ve böbreküstü bezleri gibi birçok iç salgıbezinde birden adenomlara rastlanabilir. Buna "poliendokrin adenomatoz" denir. İç salgı (endokrin) sisteminin birden çok bezinde ortaya çıkan adenomlar karmaşık belirtiler verir. Sık sık aynı aile bireylerinde görülen bu durumun kalıtımla ilintili olduğu düşünülmektedir. Adenomlar iyi huylu tümörler olmakla birlikte bazen hipofiz gibi derin dokularda gelişir. Bu durumda cerrahi girişimle çıkartılmalan oldukça güçleşir. Ayrıca kötü huylu tümörlere dönüşüp adenokarsinom halini alabilirler.