Afazi Anlama ve anlatma işlevlerinin biri ya da her ikisinin bozulma durumu. Bu işlevlerle ilgili beyin merkezlerinde ortaya çıkan travma, tıkanma, kanama ve tümör gibi değişik yapıda lezyonlardan kaynaklanır. İki tür afazi vardır. Duysal afazide lezyon, sözcüğün işitsel iletilerinin işlendiği Wernicke merkezindedir. Anlatımsal afazide konuşmayı denetleyen Broca merkezinde lezyon söz konusudur.
Duysal afazide kişi sözcükleri normal biçimde işitir, ama onlara bir anlam veremez. Genellikle bu tür afazide yazı yazamama (agrafi) ve yazılı sözcüklerin anlamını kavrayamama da (aleksi) görülür. Kişi konuşabilir, ama konuşması karışık, bozuk ve dilbilgisi kurallarından yoksundur: hatta bazen hiç anlaşılmaz niteliktedir.
Anlatımsal afazide kişi okuduğu ya da işittiği sözlerin anlamını kavrar, ama konuşamaz. Yazmakta da büyük zorluk çeker. Yalnızca tek heceler söyler ya da anlamsız sesler çıkarabilir.
Tam afazide her iki tipin özellikleri bir aradadır. Konuşma, yazma, okuma ve konuşulan dili anlama kaybolmuştur. VVernicke ve Broca merkezlerinin bulunduğu sol beyin yarıküresindeki beyin kabuğu (karteks) alanlarında büyük organik lezyonlar vardır.