Görsel agnozi (ruhsal körlük): Kişi nesneleri görür, ama bilinç düzeyinde nesnenin özellikleri ile işlevini birleştiremez.