İşitsel agnozi (ruhsal sağırlık): Aynı eksiklik seslere ilişkin olarak ortaya çıkar.