Agrafi Yazı yazma becerisinin kaybolması. Beyin lezyonlan nedeniyle sözcüklerin anlamını kavrama yeteneğinin yok olmasına bağlı olarak gelişir. Ender olarak tek başına, genellikle afaziyle birlikte ortaya çıkar (bak. afazi). Bu bozukluğu gösteren kişiler kopyalama ya da söyleneni yazma becerisini kısmen koruyabilirler.