Agramatizm Sözdizimi açısından doğru cümleler kurarak konuşabilirle yeteneğinin olmaması. Örneğin fiil mastar halinde kullanılır ya da sözcükler cümlede yanlış yerlere yerleştirilir.