Deniz Tutması: deniz aracıyla seyir sırasında, deniz çalkantısı sonucunda oluşan bulantı, baş dönmesi, göz kararması, kulak uğuldaması, ter dökme, soluk almada zorluk ve kusmayla kendini belli eden bir çeşit sağlık bozulmasıdır. Yemeğe ve kokuya karşı tiksinti de olabilir.
insanda dengeyi sağlayan üç merkez mevcuttur. Biri kulakta, ikincisi gözde ve üçüncüsü de deri eklem ve adalelerde bulunur. Bu merkezlerden gelen uyarılar ile dengemiz sağlanır. Bu üç merkez arasında da uyum mevcuttur. Bu merkezler arasındaki uyumsuzluk baş dönmesine sebep olur. Deniz tutmasında ise, kulaktaki denge merkezi alışık olmadığı baş hareketlerine, sallanmalara uyum sağlamakta üçlü çekmektedir. Bu da yukarıdaki belirtilerin ortaya çıkmasına ve geçici de olsa sağlığımızın bozulmasına yol açar