Boyundaki tiroid bezinin büyümesine verilen isimdir. Çeşitli tipleri vardır. Bunlardan bir tanesi "Basit guatr" hastalığıdır. Özellikle iyot eksikliği hallerinde veya iyodun tiroid guddesine girişini engelleyen yiyeceklerin devamlı şekilde kullanılmaları sonucu ortaya çıkar.

Ayrıca bazı coğrafik bölge ve sularda "Guatrojen" ismi verilen maddeler vardır ve bunların alınması ile de tiroid bezi büyür. İyot eksikliğine bağlı, insanların tiroid bezlerinin büyüdüğü guatr bölgeleri ülkemizde de vardır ve bu bölgelerde halka iyotlu tuz verilmektedir.Guatr bir grip, bir bakteri enfeksiyonundan sonra da ortaya çıkabilir. Bazen bu had hastalık şeklinde ve çok ağrılı ve ateşli tiroid bezi hastalığına sebep olabilir.

Bir diğer guatr sebebi de, belki en sık sebebi "Hipertiroidi" ismi verilen, metabolizma bozukluğu ile birlikte olan tiroid hastalığıdır. Bu tabloya göz bulguları da katılınca "Basedow" hastalığı ismi verilir.

Tiroid bezini büyüten başka bir sebep bu bezin urlarıdır. Sıcak, soğuk nodul ismi de verilen bu urların önemli bir kısmı selim tümördür, bazen de kanserleşebilirier.

Basit guatrda herhangi bir tedaviye gerek yoktur. Hipertiroidi de ilaçla tedavi veya ameliyatı seçmek uzman kişilere aittir. Nodüier guatrlar eninde sonunda ameliyat olmak mecburiyetindedirler.

Hastalar mutlak uzman kişilerin kontroluna girmelidirler. Guatr sintigrafi ve sonografi gibi özel aletlerle en ince yapısına kadar tetkik edilebilir.