Akut Hastalıklar beklenmedik anda, birden başlayan hastalıklara tıpda bu isim verilir. Bu hastalıkların çoğu mikrobik hastalıklar grubundandır. Damar tıkanmaları, kazalar, güneş çarpması, yanıklar, mide, apandisit delinmesi, barsak düğümlenmesi, pankreatit, menenjit, kulak, diş ağrıları ve daha bir çok ani ortaya çıkan hastalıklar bu isim altında toplanırlar.Bazı hastalıklar, tüberküloz, kanser, şeker hastalığı, ülser gibi müzmin (kronik) hastalıklardır ve zaman zaman kriz şeklinde had (akut) dönemler gösterirler.Bütün hastalıkların tanısında hastalığın had, müzmin, müzmin hastalığın had safhası şeklinde ayırmanın tıpda önemi büyüktür.