Irsi Hastalıklar Tıbbın en önemli konularından biridir. Konumuz insan, insan yavrusu da her canlı gibi bütün özellik ve karakterlerini anne ve babadan kalıtım yolu ile alır. Bu problemin esası kromozomlarda saklıdır.

insanın renk, boy, karakter, zeka v.s. gibi bütün temel karakterleri, dış etkiler, ortam şartları hariç kromozomlarla yavruya aktarılır. Bununla birlikte irsiyetle ilgili hastalıklarda yavruya geçmektedir.

Bu geçiş yüksek oranda veya gizli karakter şeklinde olmakta, birincisine "DOMİNANT' ikincisine de biolojide "Resessif' denilmektedir. Hem annede hem babada gizli şekilde bulunan bir hastalıkyav-ruda dominan karaktere bürünebilir.

Irsiyete bağlı hastalıklar yüzlercedir. Bunlardan en önemlileri akıl hastalıklarıdır. Burada irsiyet birinci derecede önemlidir.Metabolizma hastalıkları, şeker hastalığı, bazı tip siroz hastalığı, yüksek tansiyon, barsak polipleri, bir kısım kan hastalıkları, safrakesesi taş ve hastalıkları, fıtıkların bir kısmı, ülser hastalığı, el, parmak, ayak sakatlıkları damar sertliğine uygunluk ve daha birçok hastalıkları sıralamak mümkündür.

İrsi hastalıklarda en önemli konu akraba evlilikleridir. Yabancı evlilik sureti ile yavaş yavaş (1/8, 1/16,1/32... şeklinde) yavaş yavaş azalarak, zamanla kaybolacak irsi hastalıklar akraba evliliklerinde bilakis artış gösterecektir.

Son yıllarda bu hastalıklarla savaşta en büyük ümit tüp bebek olayıdır. Ayrıca genetik mühendisliği ile kromozomlarda bulunan hastalığa ait bozukluklar kromozomlar üzerinde düzeltilmekte ve hastalığın irsiyetle geçmesi engellenebilecek günler çok yaklaşmıştır. Tıbbi genetikde büyük gelişmeler vardır. Artık bundan sonra gelecek nesillerde irsi bir hastalığa yakalanma şansızlığı kontrol altına alınabilecektir.