Karaciğerin bir çok önemli vazifeleri olduğu kadar bir çokda önemli hastalıkları vardır. En meşhur karaciğer hastalığı "Siroz" dur. Bu hastalık karaciğer fonksiyonlarının bozulması ile kendisini belli eder. Çeşitli tipleri vardır. Bazı siroz hastalığı tiplerinin sebebi kafi olarak belli değildir. Alkol, geçirilmiş bir karaciğer iltihabı, gebelik başlıca sebepler arasında sayılmaktadır. Safra yollarının İltihaplanması ve tıkanması ile de siroz hastalığı meydana gelebilir. Bazı siroz hastalığında karaciğer küçülür, sertleşir, bazılarında ise büyür. Uzun süren kalp yetmezlikleri ve kalp zarı iltihapları da siroza benzer karaciğer bozukluklarına sebep olurlar.
Siroz hastalığı erken teşhis ve tedavi edilmediği takdirde sinsi sinsi ilerleyen ve karaciğerin tahribine sebep olan bir hastalıktır.

Ciddi şekilde ilerlemiş olan bu hastalığın tedavisi hemen hemen mümkün değildir. Kanında su toplanmağa ve karın şişmeğe başlar, iştah kesilir: Dil ve avuç içleri kızarır. Ayaklarda şişme görülebilir. Halsizlik aşırıdır ve vücutta kolayca kanamalar olur. Bu hastalık ilerlemiş durumda özel bir hastane tedavisine ihtiyaç gösterir. En tehlikeli tarafı yemek borusu kanamaları ile hastanın kaybedilmesidir.Karaciğerin diğer önemli bir hastalığı da "Hepatit" İsmi verilen karaciğer iltihaplarıdır. Verem, frengi, çeşitli zehirli maddeler, safra kesesi hastalıkları, bir çok mikrobik hastalıklar, gıda zehirlenmeleri, bazı ve gelişi güzel kullanılan İlaçlar ve daha bir çok sebepler karaciğerde ciddi bozuklukları meydana getirirler. Bu organa tesir eden en önemli hastalıklardan biri de kanserdir. Vücudun her hangi yerinde hastalık çıktığında bir süre sonra karaciğere atlar. Hastayı ölüm tehlikesi ile karşı karşıya bırakır.Kazalarda karaciğer yırtılmaları ve delinmeleri de hayatı dehdit eden ve büyük kanamalara sebep olan bir olaydır. Derhal karaciğerin dikilmesi ve hastaya kan nakli icap eder.

En ufak bir karaciğer bozukluğunun üzerinde dikkat ile durmak lazımdır. Alkol, aşırı yemek, kabızlık, şişmanlık, suni ve boyalı gıda maddeleri karaciğeri daima yük altında bırakırlar ve zararlıdırlar. Sarılık hallerinde çok dikkatli olmak lazımdır.