Kekemelik bazı insanlar konuşurken kelimeleri tam söylemekte ve kelime hecelerini birieştirmekde zorluk çekerier.Buna kekemelik ismi verilir. Bu bir hastalıkdan ziyade bir ruhi bozuklukdur. Bazı kekemelikler doğuştan veya çok küçük çocuklar çağında başlar, bazıları da hayatın daha ileri safhalarında ortaya çıkar.Genellikle bu şahıslarda büyük bir zeka bozukluğu yoktur. Bir korku, çocuklukda geçirilen ateşli bir hastalık gibi sebeplerin kekemelikde rol oynadığı kabul edilir. Bazı insanlarda da kekemelik yapmacık olarak başlar ve bir alışkanlık haline gelir. Daha çok asabi mizaçlı olan şahıslarda görülen bir konuşma bozukluğudur. Kekemelik erken devrelerde ciddi ve ruhi bir tedavi ile düzeltilebilir. Bazen de büyük bir şok karşısında kendiliğinden düzelir.