Halk arasında bel ağrısına lumbago ismi verilir. Lumbago aslında bir Hastalık değil, birçok hastalıkların sonucunda ortaya çıkan ve belin kalça kısmına yakın bölgesindeki ağrı şikayetidir. Başta romatizma olmak üzere, bel kemiği kaymaları, omurgalar arası kıkırdak disklerinin ezilme ve fıtıkları, bu bölgedeki adele hastalıkları ve kadınlarda yumurtalık iltihapları, grip vesaire gibi çeşitli mikrobik hastalıklar lumbagoya sebep olabilirler.Lumbago bazen hafif seyreden böbrek ağrıları ile karıştırılabilir. Böbrek ağrıları daha ziyade tek taraflı olurlar ve idrar yollarına doğru yayılırlar. Lumbago ise daha çok bel hareketleri, eğilme ve doğrulma sırasında artar. Son bel kemiğinin kalça kemiklerine sürtünmesi de Lumbago tarzında ağrılara sebep olabilir. Gebelerde de lumbagoya benzeyen bel ağrılarına sık rastlanır.
Bel adalelerini gevşetici ve ağrı kesici ilaçlar lumbagoda büyük bir rahatsızlık temin edebilirler. Fakat, bu rahatlık geçicidir ve ağrının esas sebebi bulunmalıdır. Bazen ilaç, bazen fizik tedavi, bazen de bir ameliyat tedavinin esasını teşkil eder. Teşhis için yardımcı röntgenler ihmal edilmemelidir.