Mikrobik ve bulaşıcı hastalıkların insandan insana yayılmasına salgın ismi verilir. Salgın yapan hastalıklar bazen bütün bir şehri veya memleketi istila edebilirler. Hastalığın cinsine göre de çok tehlikeli ve öldürücü olabilirler. Bilhassa hava ve gıdalarla bulaşan salgınlar bir yangın gibi yayılırlar.

Salgın yapan hastalıkların başında nezle, çeşitli grip hastalığı, kabakulak, kızamık, su çiçeği gibi oldukça tehlikesi az hastalıklar dünyada her zaman, büyük salgınlar yaparlar. Her zaman görülmeyen, fakat arada sırada çıkan tehlikeli salgınlar ise insanlığı korkunç şekilde tehdit eder. Bu hastalıklann en önemlileri; çiçek, veba, kolera, tifo gibi hastalıklardır.