Hastalık Nedir Hücrelerin bir araya gelerek dokuları, dokuların bir araya gelerek organları, organların bir araya .gelerek sistemleri oluşturduğunu daha önce söylemiştik. Bu doku veya organ veya sistemlerden biri veya aynı zamanda bir kaçlında çeşitli sebeplerin ve faktörlerin etkileri ile normal anatomik yapılarında, fizyolojik işleyişlerinde ve hatta bazan ruhî düzende az veya çok olmak üzere değişik derecelerde bozukluklar, düzenszlkler görülür. Bunun sonucu olarak o bölgede veya tüm vücud da toir takım; şikâyetler ve belirtiler ortaya çıkar, örneğin, ağrı, sızı, akıntı? kanama, ateş, şişkinlik vesaire gibi. Bunun anlamı, insanın sağlık durumu sarsılmıştır ve bozulmuştur. Bunun süresi kısa veya uzun olabilir. Bazan da yaşam boyu sürer gider.
Vücudun bir yerinde veya bir bölgesinde veya tümünde böyle bir bozukluğun (anatomik veya fizyolojik veya sinirsel olsun veya hepsi birlikte olsun) yer almasına HASTALIK denir. Şu halde, hastalık, sağlık durumunun bozulması ve yerimde olmayışı demektir. Hastalık adı, geniş bir anlam kapsar, küçük bir şikâyetten, çok önemli bir bozukluğa kadar. Bir organın veya sistemin bozulması, çalışmaması, iltihabı, uru veya kanseri hastalıktır. Hastalık nerede yer almış ise o organın veya sistemin adını alır. örneğin, solunum, dolaşım, sindirim, deri, göz, kemik, akıl, idrar yolları ve kadın hastalıkları gibi. Çocukluk çağında görülenlere çocuk hastalıkları denir. Bir de, hastadan sağlam bir insana geçebilen hastalıklar vardır ki bunlara bulaşıcı hastalıklar adı verilir.