Hastalıklar ve Sebepleri
Değişik hastalıklardan nasıl korunulacağı veya tedavi olunacağı sözkonusu olunca, bunları iki grupta düşünmek gerekir. Bulaşıcı olanlar ve bulaşıcı olmayanlar.
Bulaşıcı olanlar bir insandan diğerine geçen hastalıklardır. Sağlıklı insanlar bu hastalıkları taşıyanlardan uzak durmalıdır.
Bulaşıcı olmayanlar ise, kişiden kişiye geçmez. Onların nedenleri farklıdır. Bu yüzden hangi hastalıkların bulaşıcı, hangilerinin olmadığını bilmek önemlidir.