Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar
Bulaşıcı olmayan hastalıkların farklı sebepleri vardır. Fakat onlar mikroplardan, bakterilerden veya diğer canlı organizmalardan kaynaklanmaz. Onlar asla bir insandan diğerine geçmez. Bu hastalıklarda mikrop öldürücü ilaçların veya antibiyotiklerin bir faydası olmadığını bilmek gerekir.