Doğuştan varolan hastalıklar
Tavşan dudak Epilepsi (bazı türleri) Şaşılık Beyin özürlü çocuklar Diğer bozukluklar Gelişmemişlik Doğum lekeleri