Akıl hastalıkları (Zihinsel hastalıklar)
Zararlı olacağı varsayılan bir şeyden
korkmak (Paranoya)
Sinirsel üzüntü (Endişe)
Büyülere inanma (Büyücülük)
Korkuyu kontrol edememe