Ateşe Neden Olan Hastalıklar Doğru tanımlamasıyla ateş, vücut ısısının normalden yüksek oluşudur. Bu hastalıkları önlemek ya da tedavi etmek için, birbirlerinden nasıl ayırtedileceklerini bilmek önemlidir." Ateşin en belirgin işaret olduğu akut hastalıkların birkaçı aşağıda açıklanmıştır. Grafikler her hastalığa
ait tipik ateş durumunu (ısının yükselip düşmesi) göstermektedir