Nefes Alıp Verme Hastanın nefes alıp verişine özellikle dikkat edin; şekline (rahat veya kesik kesik), temposuna (ne kadar sıklıkta alıp verdiği) ve zorluğuna. Nefes aldığında göğsün her iki tarafının eşit olarak hareket edip etmediğine bakın.
Saatiniz veya herhangi bir zaman ölçeğiniz varsa, (hasta sakinken) 1 dakikada kaç kez nefes alıp-verdiğini sayın. Yetişkinlerde ve büyük çocuklarda dakikada 12 ila 20 nefes. normaldir. Çocuklar için dakikada 30 nefes normal olup, bu oran bebeklerde ise 40'tır. Yüksek ateş veya ciddi solunum yolu rahatsızlığı olan hastalar (zatürre gibi) normalden daha hızlı nefes alır. Bir yetişkin için dakikada 40'tan, küçük bir çocuk için ise 60'dan fazla kesik kesik nefes almak genellikle zatürre belirtisidir.
Nefes alış sırasında çıkartılan sesleri dikkatlice dinleyin. Örneğin:
Islık gibi veya hırıltılı ses ve zorlukla nefes verme astım olabilir .
• Bilinç kaybı olan bir kişinin hırıldayarak, horlayarak ve zorlukla nefes alması dil, balgam (irin veya sümük) veya başka bir cismin boğazına kaçtığım ve solumu güçleştirdiğini gösterebilir.
Hasta soluk alırken, kaburgalarının arasında ve boynunda, köprücük kemiğinin arkasındaki derinin 'içe çöküp çökmediğine' bakın. Çöküyorsa, hasta soluk almakta zorlanıyordun Boğazına bir cismin kaçmış olabileceğini, zatürre, astım veya bronşit olasılıklarını düşünün.
Eğer hasta öksüyorsa, öksürüğün uykusunu engelleyip engellemediğini sorun. Öksürürken balgam çıkarıyor mu, çıkarmıyor mu? Çıkarıyorsa ne kadar, ne renk ve kanlı mı öğrenin