Midenin gerisinde yer alan pankreas ince, elinizin uzunluğunda bir organdır. Sindirim sisteminde besinlerin sindirilmesi için gerekli enzimleri salgılayarak çok anahtar bir rol oynar. Pankreasın diğer görevi de "yakıt kontrolü" diyebileceğimiz ve insanların şeker hastası olmalarına yol açan bir işlevdir. Pankreasın ürettiği hormonlar vücudunuzdaki besinlerin parçalanıp özümlenmesini sağlar. Glikozun (basit şeker molekülü ve günlük faaliyetlerimizde kullanılan enerjinin kaynağı) vücut tarafından kullanılmasını düzenler. Normal çalışan pankreas, glikoz düzeyinin her koşul altında belirli sınırlar içinde kalmasını sağlar.
Pankreas üç hormon salgılar. Birincisi insülindir. Bu kanda glikoz düzeyi yükselince salgılanır. Genelde hemen yemek sonrasında durum böyledir. Kas ve yağ hücreleri glikozu özümlemek için insulin tarafından uyarılırlar. Fazla glikoz gereğinde kan dolaşım sistemine bırakılmak üzere karaciğerde glikojen adıyla (bir tür nişasta) depolanır. Üçüncü hormon, somatostatin, insulin ve glikojenin üretim ve salgılanmasında düzenleyici rol oynar.
Bazen bu düzenli sistem bozulur ve kanda glikoz miktarı artar ve hücreler de yeterli özümlemeyi yapamaz. Sonuç hiperglisemi (hyperglicemia; Yu-nanca hyper = yukarda, yüksek; glyk= şeker ve emia= kan kelimelerinden oluşmuştur) ortaya çıkar. Kanda glikoz düzeyini ölçerek bu durum anlaşılabilir. Çok yüksek olduğu zaman idrarda da çıkar. Aynı şekilde başka bir genel kural da vücuttaki her sistemin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak hormonların etkisinde olduğudur. Üreme ve büyüme modelleri hormonların etkisindedir. Vücuttaki sıvı madde tuz dengesi de böyledir.
Vücudunuzdaki hücreler, glikozu insülin olmadığı için özümseyemezse Diabet (Şeker hastalığı) dediğimiz durum ortaya çıkar