Şeker Hastalığı Tipleri: Pankreas bezinin çıkardığı Insülin ismi verilen hormonun eksikliği sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Her yaşta görülebilir. Daha çok genç yaşlarda görülebilen ve kan şekerinde büyük oynamalar gösteren tipine (Genç Şeker Hastalığı) orta yaşlarda görülen ve daha hafif seyreden tipine de (Yaşlı Şeker Hastalığı) ismi verilir. Bu iki tip şeker hastalığı da irsiyetle yakından ilgilidir. Dünyada en çok şeker hastalığına yakalanan ırk Musevi ırkıdır. Bilhassa yakın akraba evlilikleri şeker hastalığının nesilden nesile nakledilmesinde büyük rol oynar.

Normal bir insanın yüz santimetreküp kanında, aç karnına şeker miktarı 120 mg.'mı geçmez. Bunun üstündeki miktarlar daima bir şeker hastalığını şüphe ettirir. Bilhassa ailesinde şeker hastası olan kimseler hiç bir şikayetleri olmasa dahi her yıl bir kan muayenesi yaptırmalıdırlar. Genç tipi şeker hastalığı tehlikeli bir hastalıktır, hastalar aniden komaya girebilirler. Yaşlı tipi şeker hastalarında da kontrolsüzlük sonucu koma görülebilir. Mide bulantısı, karın ağrısı, halsizlik, fenalık hissi ve şuur bulanıklığı komanın ilk işaretleridir. Zamanında bu durum teşhis ve tedavi edilmezse ölüm tehlikesi muhakkakdır. Şeker hastası olup da koma alameti gösteren her insan hemen bir hastahaneye nakledilmelidir. Hastanın komadan kurtarılmasının yegane çaresi doktor kontrolünde insülin Hormonu tatbikidir.