Sadece diyetle şekerini kontrol edemeyen hastalığı ilerlemiş durumda olan hastalar ise her gün kendilerini insülin enjekte etmek mecburiyetindedirler. Bunun için her şeker hastasının kendi kendisine iğne yapmasını bilmesi lazımdır. Aynı zamanda şekerinin artıp artmadığını da bir hasta kendi kendine kontrol edebilir. Bunun için basit bir idrar muayenesi yeterlidir, özel şekilde hazırlanmış kontrol kağıtları idrara batırılmakla, idrarla şeker çıkarıldığı zaman renk değiştirirler.