Vücudun değişik bölgelerinde olan deri kızarıkları,Dilin acıması (ağrı), Kilo kaybı.
Pankreas tümörlerinin çoğu hormon üretmez ve habistir. Seyrek görülen bazı türler Langerhans adacıklarının (insülin ve glikojen salgılayan hücreler) olduğu bölgede başlar. Genelde çok fazla hormon salgılamaya başlarlar ve bu ciddi sonuçlar doğurur. Tümör ürettiği hormondan adını alır. insülin üreten adacıklardaki tümöre insülinoma denir ve zaman zaman hipoglisemi (şeker düşmesine) neden olur. Belirtiler insülin reaksiyonundakilerin aynıdır. Bu belirtiler uzun sürede (aylar, yıl) ortaya çıkar ve aç karnına yapılan egzersiz sırasında veya kahvaltıdan önce görülür. Diyetle düzelmesi zordur, fakat sık sık yemek yenirse belirtiler bir süre geçebilir. Yegâne tedavi tümörün ameliyatla alınmasıdır.
Gastrinoma da ikinci tür adacık hücreleri tümörüdür. Gastrin hormonu midedeki asit ve sindirime yardımcı salgıları üretir. Bu bölgedeki tümör fazla gastrin salgılanmasına sebep olunca ülsere benzer belirtilerle şikâyetler ortaya çıkar ve alışılagelmiş ülser tedavisine cevap vermez. Buna Zollinger-Ellison Sendromu denir. Teşhis, kanda fazla miktarda gastrin ve midede de fazla asit bulunmasıyla gerçekleşir.
Üçüncü tür tümöre glukagon salgıladığı için glukagonoma adı verilmiştir. Derideki kızarıklar bunun gerçek teşhis göstergesidir, ama kan testleriyle kandaki glukoz yoğunluğunun anormal şekilde yüksek olup olmadığına bakılır.
Daha başka tür hormon üreten tümörler de vardır. Bunlar çok ender ortaya çıkarlar ve belirtileri de çok çeşitlidir. Sulu ishal (açlıkta da olabilir), kilo kaybı ve kanda potasyum seviyesinin çok düşük olması gibi belirtileri vardır. Böyle belirtiler görürse, doktorunuz kan, idrar ve büyük aptes testleri isteyecektir