Diğer bütün tümörler gibi bunlara da çok ciddi tedavi gerekir. Hemen teşhis edilirlerse ameliyatta alınabilirler. Ameliyat yegâne tedavi yoludur.