Hipertiroidizm (fazla aktif tiroid hastalığı olarak da bilinir), tiroid bezi aşırı miktarlarda tiroid hormonu ürettiği zaman ortaya çıkar. Adı Yunanca fazla anlamındaki "hiper" ve kalkan biçiminde anlamındaki "thyreas" köklerinden gelir, kalkan biçimi, tiroid bezinin şekil ve durumunu tarif etmektedir. Hipertioidizrri iki tipi, Graves hastalığı (toksik yaygın guatr olarak da bilinir) ve hiper fonksiyonlu nodüler guatr (bazen Plummer hastalığı denir). Her iki tipinde de tiroid hormonu olan tiroksinin aşırı ölçüde yapılması ve salgılanması söz konusudur.
BELİRTİLERİ:
iştahın artmasına rağmen kilo kaybı Nabız ve tansiyonun artması Sinirlilik Ve terleme Boynun alt kısmında şişme (guatr) Büyük apteste çıkma sayısında artış, bazen ishal. Adale zayıflığı. Tirotoksik kriz: Bu acil tıbbi durum ateş, çok süratli nabız, ajitasyon ve hatta delilik özellikleri gösterir. Derhal tıbbi bakım gerekir