Hipertiroidizmin bu tipi tiroidin bir veya daha fazla adenomundan (iyi huylu bez dokusu tümörü) aşırı tiroksin üretmesi sonucu ortaya çıkar. Adenom (tiroid adenomu) bezin kendisini diğer kısmından adeta bir sınırla ayırmış olan bölümüdür. Çoğunlukla, 1-2 cm. büyüklüğünde veya daha büyük olup elle dokunulduğunda hissedilebilir, bazen de gözle görülebilir.
Çoğu tiroid adenomları çok az tiroid hormonu üretirler veya hiç üretemezler. Fakat bazen bir adenom aşın miktarda hormon üretmeye başla; Bu aşırı üretim graves hastalığında görülen bütün belirtilerin ortaya çıkması sonucunu doğurur.
TEŞHİS
Doktorunuz, dilinizi çıkarttığınız zaman ve par-maklarınızı uzattığınız zaman hafif bir titreme belirtisi fark etmeye çalışacak ve size ishal veya diğer tuvalet alışkanlığı değişiklikleri olup olmadığını soracaktır. Ayrıca, ısı artışlarına karşı duyarlılığinızın durumu ve daha serin ortamlarda belirtilerin azalıp azalmadığı sorulacaktır.
Anksiete (kaygı), hipertiroidızminkine benzeyen belirtiler yapabileceği için belirtilerin psikolojik nedene bağlı olma ihtimali ortadan kalkıncaya kadar araştırma yapılmalıdır. Tiroksin konsantrasyonunda bir artma olup olmadığını tespit etmek için kan testleri yapılmalıdır. Bu testlerde TSH'nın da düşük olması veya hiç bulunmamasına bakılacaktır Genellikle teşhise ve tedaviyi planlamaya yardımcı olmak için bir radyoaktif iyot testi yapılır Grave hastalığında tiroid bezinin iyoda karşı genellikle büyük bir açlığı vardır Bu testte verilen normalden fazla miktardaki iyot 24 saat içinde tiroidde birikecektir Bu testte kullanılan iyot miktarı tedavide kullanılan miktardan çok azdır.
Tiroid modüllerinin fazla çalışması durumunda kan testi sonuçları graves hastalığındakilerle aynıdır. "Radyoaktif iyot tarama testleri" iyodun hemen tamamen aşırı aktif adenoma gittiğini gösterir.
HİPERTİROİDİZM NE KADAR CİDDİ BİR HASTALIKTIR?
Hipertiroidizmin ağırlık derecesi farklılık gösterir. Bazı kişilerde kısa bir tedavi tam ve sürekli iyileşme ile sonuçlanır. Diğerlerinde nüksetme durumları olur ve ikinci veya hatta üçüncü tur tedavi gerekebilir.
Eğer tedavi edilmeden bırakılırsa, bu rahatsızlık öldürücüdür. Fakat hipertiroidizmin çoğu vakalarında normal sağlığa geri dönülür.
TEDAVİ
Üç çeşit tedavi vardır: Sıvı şeklinde bir çeşit radyoaktif iyot, tablet şeklinde bir ilaç ve ameliyat. Sizin için uygun olan tedavi yolu, fiziki durumunuza ve yaşınıza ve hipertiroidizminizin mahiyetine ve şiddetine göre belirlenecektir. '
İlaç tedavisi: Hipertiroidizm için en yaygın tedavi sıvı bir tip radyoaktif iyot içilmesini kapsar. Vücudunuz tiroid hormonunun temel öğesi olan iyodu tiroid bezine verecek ve konsantre radyoaktif iyot,
dokunun hormon üretimini yavaşlatacaktır. Radyoaktif iyodun dozu tiroid bezinin büyüklüğüne ve test bulgularına göre değişir. 2 ile 3 ay içinde tiroidin durumunun yeniden değerlendirilmesi gerekir. O zaman, ikinci bir doz radyoaktif iyot gerekebilir veya eksik tiroidin yerine koyma tedavisi başlatılabilir. Eğer tiroid fonksiyonu normalse, 6 ile 12 haftalık aralıklarla yeniden değerlendirme yapılmak suretiyle bezin fonksiyonunu gözlemek gerekir.
Bir diğer tedavi şekli, tablet formunda antitiroid ilaçlar almayı içerir. Bu tedaviye başlandıktan 6 ile 8 hafta içinde normalde hipertiroidizm belirtileri kaybolur. Fakat tedavinin normal süreci bu tabletlerin en aşağı 9 ile 12 ay alınmaya devam edilmesini gerektirir. Bir yıl süreli tedavi tamamlandığında ilaç kesildiği zaman büyük ihtimalle hipertiroidizm durumu yeniden ortaya çıkacak ve bir tedavi şekline ihtiyaç duyulacaktır.
Ameliyat: Aşırı faaliyet gösteren tiroid nodüllerinin tedavisi çoğu vakalarda ameliyattır. Fakat radyoaktif iyot ve antitiroid ilaçlar da Graves hastalığında olduğu gibi kullanılır. Ameliyat sırasında tiroıc bezinin tamamı veya bir bölümü çıkartılır, özellikle iki veya üç küıiük radyoaktif iyot tedavisinden veya aynı şekilde antitiroid ilaç tedavisinden sonra belirtiler nüksederse, bazen gözlerdeki anormallik görmeyi tehdit edecek kadar şiddetli olduğunda gözlenr arka tarafındaki basıncı ortadan kaldırmak için ameliyata ihtiyaç duyulabilir.
Beslenme: Ağır derecede kilo kaybı ve adale tahribatının meydana geldiği vakalarda ek kalori ve protein sağlayan bir beslenme rejimi gerekli olabilir