Aktivitesi az olan bir tiroid bezi hipotroidizme yol açar (hipertiroidizmin tam aksi durum). Adı Yuna ca "az" manasındaki "hypo" ile "kalkan biçimr de" anlamındaki "thyreas" kelimelerinden gelmetedir. Belirtiler grubu uzun yıllardan sonra ortaya çıkar ve tedavi edilmezse, miksedemaya dönüşü
Tiroid hormonunun büyüme ve gelişme üzerine öyle önemli ve belirgin etkileri vardır ki, eksiklik ve çeşitli sağlık problemlerine yol açabilir. Aşırı vakalarda eksiklik durumları bebeklerde ve çocuklarada zekâ geriliğine ve yetişkinlerde zihinsel proseslerin yavaşlamasına, normal vücut ısısını koruyamamaya ve hatta kalp yetmezliğine neden olabilir.
Hipotiroidizmde vücudun normal fonksiyon hızı, yani bazal metabolizma yavaşlamıştır. Tiroid hormonunun azlığı vücudun yavaşlamasına yol açar ve hastalığı fiziki ve zihinsel yönden tembel durumda bırakır.
Bazı durumlarda hipofiz bezinin TSH (tiroid uyarıcı hormon) üretmeyişi hipoteroidizme yol açar. Daha büyük sıklıkla, tiroid bezi anormal bir antikor tarafından yavaş yavaş tahrip edilmektedir. Diğer vakalarda hipotiroidizmin nedeni bilinmez. Daha da başka vakalarda hipertiroidizmin tedavisi, fazla başarılı olunca, hipotiroidizm meydana getirebilir. Bu vakalarda tiroid hormonu durumu tersine döner (hormon fazlalığından hormon azlığına) bu durum geçici veya kalıcı olabilir. Bazen ender durumlarda bebekler tiroid bezleri olmaksızın doğarlar.
Hashimoto hastalığı (lenfositik tiroidit) de hipotiroidizmin nedeni olabilir.
Çok sık rastlanan bir rahatsızlık olmamakla birlikte hipotriodizm ender bir hastalık da değildir. Her iki cinsiyette ve herhangi bir yaşta meydana gelebilir. Fakat yine de en fazla orta yaşlı kadınlarda görülür ve yaşlılarda teşhis konulmadan, sürüp gitme ihtimali çok fazladır.
TEŞHİS
Fiziki ve zihinsel fonksiyonların yavaşlamas ile ortaya çıkan letarji hali. Nabzın yavaşlaması Miksedema koması, bunun karakteristik belirtıs soğuğa aşırı dayanıksızlık ve uyuklama duygusunun ardından derin letarji ve bilinç kaybıdır. Miksederr; komasını sedatifler hızlanörabilir ve acil tıbbi müd; hale gerektirir.
Soğuğa dayanıksızlık Kabızlık Saç ve cilt kuruluğu Guatr (bazı hastalarda) Ağır ve uzun aybaşı halleri Seksüel ilginin azalması.
Hipotiroidizm genellikle aylar veya yıllar süren bir gelişme sonucu ortaya çıkar. Böyle bir rahatsızlığı olan bir kimse, değişikliklerin bazılarını fark etmeyebilir. Fakat hastayı birkaç aydır görmemiş bulunan bir tanıdık veya akraba görünüşteki bozulmayı dikkat çekici bulabilir.
Başlangıçta adale ağrıları ve sürekli yorgunluk, serin ve soğuk yerlerde sıcak kalamamaktan başka belirti olmayabilir. Kabızlık da görülebilir. Yüz şişkin ve cilt donuk olacak ve kuru ve kalınlaşnpış bir duruma gelecektir. Ses kısılabilir ve işitme' kaybı olabilir. Hipotiroidizmde kilo almak sık görülen bir belirti sanılmakla birlikte, kilo alma eğer varsa bile çok azdır.
Hipotiroidizmi teşhis etmenin en etkili yolu laboratuvar testleridir. Kan örnekleri tiroid hormonunun çeşitli formları bakımından tahrip edilir ve tiroid uyarıcı hormonu (TSH) ve antikorlara bakılır (düşük tiroid hormonu ve yüksek TSH değerleri hipotiroidizmi düşündürür, yüksek bir antikor değeri ise hipotiroidizmin nedeninin Hashimoto hastalığı olduğunu düşündürür.)
HİPOTİROİDİZM NE KADAR CİDDİ BİR HASTALIKTIR?
Çoğu kimselerde hipotiroidizm kronik veya ilerleyici değildir. Tedavi edilmesiyle normal hayata dönülür. Fakat ağır hormon eksikliği olan kimselerde tedavi özellikle önemlidir.