Guatr, tiroid bezinin büyüme durumudur ve genellikle iyot eksikliğinden kaynaklanır. İyotlu tuz piyasaya çık tıktan sonra ABD de guatra pek az rastlanmaktadır