Tiroid bezi, boynun alt kısmında ön tarafta bulunur. Paratiroid bezleri ise bunun dört köşesindedir. Paratiroid bezleri küçüktür. Her biri yaklaşık bir pirinç tanesi kadardır. Bunlar, paratiroid hormonu üretir. Bu hormon çok fazla üretildiği zaman bundan doğan rahatsızlığa hiperparatiroidizm denir (Yunanca önek "hyper" "yukarıda" demektir) ve gerektiğinden az üretilmesine de hipoparatiroidizm denir (Yunanca "hypo" ön eki "aşağıda" demektir).
Paratiroid bezlerinden birinin veya birden fazlasının hormon salgılamasının artması kandaki kalsiyum miktarını artırfr, bunu esas itibariyle kemiklerden kalsiyum salıvermek ve incebağırsaktan emilimini artırmak suretiyle yapar. Paratiroid bezleri kandaki kalsiyum miktarını gayet düşük limitler içinde tutarlar ve bunu bunların salgılanmasını başlatıp durdurarak (düğme gibi açıp kapatarak, tıpkı sabit bir hava sıcaklığını muhafaza etmek için termostatın sıtma sistemini kumanda ettiği gibi) kandaki kalsiyum miktarını düzenlemek için D vitamini de gereklidir. Tiroid bezinde üretilen bir diğer hormon olan kalsitominin oynadığı rol belli değildir.