Addiiktör kas (yakınlaştırıcı kas) Kol ya da bacağın vücudun orta düşey eksenine doğru yer değiştirmesini sağlayan kaslara verilen ad. Bu tip kaslar abdüksiyon (yakınlaşma) hareketinden sorumludur. Eklem hareketi birçok kasın birlikte kasılmasıyla gerçekleşebileceği gibi, bir eklemin pek çok hareketi de belli bir kasın sorumluluğunda olabilir. Kolların addüksiyonunda rol oynayan başlıca kaslar göğüs kasları, geniş sırt kası ve kürekaltı kaslarıdır. Önkolda fleksör karpi ulnaris (bileğin iç bükücü kası), elde ise parmakların addüktör kasları bu işlevi yerine getirir. Bacaklarda pektineus (taraksı kas), bacak ince (gracilis) kası ve uzun, kısa ve büyük addüktör kaslar yakınlaştırma hareketine olanak verir. Ayaktaki addüktör kaslar ön ve arka ayak bükücü kasları, her parmağın ekstansör (doğrultucu) kası, tabanın birinci, ikinci ve üçüncü kemikler arası kasları ile ayak sırtının birinci kemikler arası kasıdır.