Akrosefali Kafatasında artkafa (oksipital) bölgesinin anormal bir gelişmeyle yükseldiği oluşum bozukluğu. Yankafa kemiklerinin ve bunların tepede birleştiği zikzak çizginin sıkışmasıyla birlikte görülür. Kafatasının tepede kubbe gibi sivrildiği bu bozukluk kafatasındaki bazı yapıların erken kaynaşmasından kaynaklanır. Raşitizm ve doğumsal frengide sık rastlanan bir olgudur. Akrosefaliyle birlikte bazen parmaklar arasında kaynaşma ya da perdeye (sindaktili) ve başka anormalliklere de rastlanır.