Akrosiyanoz (Akroasfiksi) Vücudun uç bölgelerinde (özellikle kollarda, ender olarak bacaklarda) morarma. Küçük atardamarların kasılmasımn hemen ardından küçük toplardamarların ve kılcal damarların genişlemesine bağlıdır. Toplardamarlarda kanın göllenmesi anormal renklenmeye yol açar. Bütün bunlar damarın hareketliliğindeki, yani kan damarlarının uyanlara bağlı olarak genişleme ve büzülme yeteneğindeki bozukluklardan kaynaklanır ve iç salgı sistemindeki değişikliklere bağlı sempatik sinir sistemi işlev bozukluğunu yansıtır. Gerçekten de akrosiyanoz hormon dengesizliklerinin sık ortaya çıktığı genç kadınlar arasında daha çok görülür.
Sıcak ya da soğukla karşılaştığında moraran bölgelerde hiçbir değişikliğin olmaması akrosiyanozun benzer gö-rünüşteki Raynaud hastalığından ayırt edilmesini sağlar.