Artroz sinsi başlayan, yavaş yavaş gelişen özellikle el ve ayak eklemlerini tutarak çarpılmalarına sebep olan bir hastalıktır.
Artroz romatizmal hastalıkların müzmin bir şeklidir. En çok yaşlı, menapoza uğrayan kadınlarda görülür. Gençlerde de olabilir. Hastalığın en büyük Özelliği el eklemlerinin şişip çarpılmasıdır. Elin ve parmakların hareket kabiliyeti git gide azalır. Sinsi ve ilerleyen bir hastalıktır.Sebebi kesin olarak bilinmemektedir. Eklemler içinde anormal kemik çıkıntıları ve eklem deformasyonları dikkat çekicidir.Bu hastalık bel kemiğini de sık tutar, özellikle 40 yaşından Sonra bu sıklık artar. Bel kemiği röntgeninde "Papağan gagası" şeklinde kemik çıkıntılan tanı koydurucudur. Tedavisi inatçı ve güç hastalıklardan biridir.