Bel kemiğinin önemli hastalıklarından biri de Bel Kemiği Tüberkülozudur. Bu hastalığa "POTT" hastalığı ismi de verilir. Genç yaşta görülen bu hastalık sinsi başlar, kemik erimelerine sebep olur. Sırtta kızaran bir şişlik veya bu şişliğin delinmesi ile akan cerahatli sıvı dikkati çekerek tanı koymayı sağlar.
Bu organda mikroplara bağlı kemik erimeleri de olur. Tifo mikrobunun böyle bir rolü bilinmektedir.
Organ kanserlerinin bel kemiğine sıçraması ender bir olay değildir ve çok şiddetli ağrılarla kendisini belli eder. Ayrıca kendisine ait kemik kanserleri de sık olmamakla beraber görülür.