Düz tabanlık: ayak kemikleri, kas ve bağları ile fizik şartlarına, vücut ağırlığının yer çekimine en iyi şekilde uyan bir komplike yapıya sahiptir. Bu yapıda bazı kasların, bağların ve kemiklerin zayıf, ufak olması yere basma ekseninde önemli sapmalar yapar ve vücut ağırlığı ayak tabanının bütününe yayılır. Halk arasında "Düztabanlık" ismi verilen bu olay çocuklukla başlar.Özellikle ağır vücutlarda ve yanlış ayakkabı giyenlerde düztabanlık daha hızlı gelişir. Düztabanların en büyük problemi ayak ağrısıdır. Yürümeyi çok sevmezler. Bugün özel ayakkabılar ve ameliyatlarla düztabanlık düzeltilebilmektedir.